Política de Calidade

Identificación

  • Nome Comercial: RIANXO FORMACIÓN
  • Razón Social: MARIANO SANTOS VELA
  • CIF: 32795715S
  • Actividade: Desenvolvemento e impartición de accións formativas en modalidade presencial, adistancia e teleformación.
  • Oficinas e Aulas: Rúa do Hospital 22, 15920 Rianxo (A Coruña)
  • Teléfono: 981 45 64 74
  • Correo electrónico: info@eformacion.info

Obxecto e Aplicación

Esta política ten por obxecto definir o Sistema de Xestión da Calidade de RIANXO FORMACIÓN en cumplimento dos requisitos da Norma UNE EN ISO 9001:2015.

O Manual de Calidade aplícase ao servizo prestado por RIANXO FORMACIÓN como centro de formación orientado a conseguir a satisfacción do seu alumnado.

A estrutura deste Manual de Calidade é paralela ao contido de cada un dos requirimentos da Norma UNE EN ISO 9001:2015, co fin de facilitar a compresión dos mesmos.

Anexos

Política de Calidade

Manual de Calidade