Política de Xestión

A Calidade e o respecto polo Medio Ambiente nos procesos desenvolvidos en RIANXO FORMACIÓN para o “Desenvolvemento e impartición de accións formativas en modalidade presencial, a distancia e teleformación” e nos aspectos e impactos xerados pola empresa, forma parte importante nas decisións da Xerencia de RIANXO FORMACIÓN.
Por tanto, existe unha Política de Xestión baseada nas directrices especificadas no documento adxunto no anexo.

Anexo