Política de Privacidade

Responsable do Tratamento

  • Identidade: MARIANO SANTOS VELA
  • NIF: 32795715S
  • Dirección postal:  Rúa do Hospital 22, 15920 Rianxo (A Coruña)
  • Teléfono: 981 45 64 74
  • Correo electrónico: info@eformacion.info

Finalidade do tratamento dos datos e conservación

Tratamos a información que nos facilitas únicamente para a xestión dos contactos que se dirixan por calquera tipo de consulta a Mariano Santos Vela. Enviarémosche comunicacións e información relativa a cursos, produtos ou actividades que poidan ser do teu interese, útiles e no teu beneficio.

En calquera momento poderás revogar o consentimento que nos estás a outorgar. Os teus datos conservaranse ata que te deas de baixa (en calquera momento).

Mariano Santos Vela tratará a información que nos facilitas como alumno para a formación na modalidade e duración contratada. Así mesmo, enviarémosche comunicacións e información relativa a outros cursos ou actividades que poidan ser do teu interese.

Os datos obtidos conservaranse durante o mantemento do vínculo contractual co alumno e despois da finalización da relación, ata que poidan esixirse responsabilidades de acordo coa lexislación vixente en ámbito mercantil e fiscal. No caso das comunicacións conservaremos os teus datos ata que te deas de baixa de forma voluntaria.

Lexitimación para o tratamento dos datos

Se solicitas información

A base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimento que nos facilitas.

A base legal para o tratamento dos teus datos é a execución do contrato entre Mariano Santos Vela e ti. Así mesmo, poderás revogar o consentimento outorgado en calquera momento.

Destinatarios dos teus datos

Os seus datos só se tratarán por Mariano Santos Vela para fins administrativos internos, así como, no caso de realizar prácticas como parte integrante do programa formativo, á/as empresa/ as onde se realicen, con estrita confidencialidade e conforme ás medidas de seguridade da normativa vixente.

Se es alumno de cursos de formación para o emprego comunicaranse á administración, organismo ou entidade responsables do programa no que che matriculas.

Cales son os teus dereitos?

Como persoa titular dos datos tratados por Mariano Santos Vela tes dereito en todo momento a acceder aos teus datos, rectificalos, opoñerche ao seu tratamento ou a suprimilos. Ademais, se o desexas, poderás solicitar a portabilidad dos teus datos e limitación do seu tratamento, nese caso, unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Así mesmo, poderás revogar o consentimento outorgado en calquera momento.

Para exercer os devanditos dereitos, poderás poñerche en contacto connosco a través do correo electrónico info@eformacion.info achegando copia do DNI ou documento análogo. Así mesmo, en caso de non estar satisfeito coa resposta ao exercicio dos seus dereitos, poderás presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos a través da súa sede electrónica en www.aepd.es