Política de Seguridade

A Xerencia de RIANXO FORMACIÓN, define a través desta Política de Seguridade o seu compromiso de implantación e mantemento dun Sistema de Xestión de Seguridade da Información, baseado nos requisitos da norma UNE-EN ISO 27001:2017.

A organización establece un SGSI que dá soporte a todas as actividades desenvolvidas, prestando especial interese ao cumprimento das políticas e normas de seguridade establecidas, velando pola mellora continua da seguridade da información baseándose nos principios recollidos no documento adxunto no anexo.

Anexo

Política de Seguridade